Collection: Hazardous waste

Farliga ämnen kan finnas i väldigt små mängder i olika produkter men sammantaget kan de göra stor skada om de hamnar fel. Det är därför viktigt att det farliga avfallet sorteras ut och lämnas in på rätt sätt och på rätt plats.

Kommunerna har ansvar för insamling, transport och behandling av hushållens farliga avfall. Ansvaret regleras i miljöbalken, avfallsförordningen och den kommunala renhållningsordningen.

Hushållen är skyldiga att sortera ut sitt farliga avfall från övrigt hushållsavfall.

13 products
 • Asbest
  Regular price
  from 43 kr
  Sale price
  from 43 kr
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Farligt avfall
  Regular price
  from 43 kr
  Sale price
  from 43 kr
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Vattenbaserad färg
  Regular price
  from 43 kr
  Sale price
  from 43 kr
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Sprayflaskor
  Regular price
  from 43 kr
  Sale price
  from 43 kr
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Spillolja
  Regular price
  from 43 kr
  Sale price
  from 43 kr
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Oljefilter
  Regular price
  from 43 kr
  Sale price
  from 43 kr
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Mediciner
  Regular price
  from 43 kr
  Sale price
  from 43 kr
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Lösningsmedelsbaserad färg
  Regular price
  from 43 kr
  Sale price
  from 43 kr
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Impregnerat trä
  Regular price
  from 43 kr
  Sale price
  from 43 kr
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Gasolflaskor
  Regular price
  from 43 kr
  Sale price
  from 43 kr
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Fyrverkerier
  Regular price
  from 43 kr
  Sale price
  from 43 kr
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Brandsläckare
  Regular price
  from 43 kr
  Sale price
  from 43 kr
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Färg
  Regular price
  from 43 kr
  Sale price
  from 43 kr
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out