Köpvillkor

Allmänt
TMG Sthlm AB tillhandahåller grafiska tryckproduktioner online. Genom att slutföra en beställning via www.atervinningsskyltar.se accepterar du villkoren samt, i förekommande fall personuppgiftsbehandling. TMG Sthlm AB äger rätt att ta ut avgångsexemplar samt plikt- och arkivexemplar enligt ALG 10. För att genomföra ett köp på www.atervinningsskyltar.se måste du vara över 18 år.

Priser och avgifter
Aktuella priser framgår vid beställningen. Priset visas exklusive moms. TMG Sthlm AB förbehåller sig rätten att ändra sina priser utan föregående avisering. Moms tillkommer med 25 %.

Reklamation
Om det levererats en felaktigt eller bristfälligt produkt eller om försändelsen försvunnit under transporten ska du reklamera skriftligen till atervinningsskyltar@tabergmediagroup.se som då hanterar reklamationen. Om du noterar att emballaget är skadat när du tar emot varan ber du det fraktbolag som levererat varan till dig att göra en anteckning om detta. Reklamation ska ske inom skälig tid från det att felet eller bristen upptäcktes eller borde ha upptäckts. Av reklamation ska framgå typ av fel. Behåll originalkartong och emballage, då ersättning för fraktskada inte ges om dessa saknas.

Återbetalning
Från att vi har mottagit din retur får du dina pengar inom 30 dagar. Pengarna sätts in på ditt konto. Vänligen observera att ersättning för returfraktkostnader ej utgår.

Ändring av villkor
Vid var tid gällande villkor framgår av webbplatsen. TMG Sthlm AB har rätt att ändra villkoren på eget initiativ och behöver inte kommunicera detta. Efter att du gjort din beställning äger TMG Sthlm AB inte rätt att ändra förutsättningarna för aktuell beställning.