ANPASSADE SKYLTAR

ÅTERVINNINGSSKYLTAR MED EGEN DESIGN

Vi gör det enklare för kommuner, återvinningscentraler, fastighetsägare, producenter, bostadsrättsföreningar, m fl att skylta rätt genom att erbjuda ett komplett sortiment skyltar för all typ av avfallshantering. Sortimentet baserar sig på det gemensamma skyltsystem som branschorganisationen Avfall Sverige tog fram för hela Norden sommaren 2020.

STÄRK MILJÖENGAGEMANGET MED EGEN SKYLTPROFIL

Även om det nya gemensamma skyltsystemet för Norden har bestämt hur symbolerna med text ska se ut för respektive sorteringsfraktion finns det ingenting som hindrar att implementera dem i er egen varumärkesprofil. Detta är också ett bra sätt att förstärka ert miljöengagemang och visa att ni värdesätter en korrekt sortering som gynnar återvinningen.

VI HJÄLPER DIG MED ETT SPECIALANPASSAT SKYLTPROGRAM

Kanske har du redan nu en tydlig bild av hur du vill ha er skyltning, eller så behöver du ett bollplank för hur du bäst ska kommunicera vikten av att sortera rätt och skapa förutsättningar för det? Eftersom vi jobbar med detta dagligen har vi stor kunskap och mycket erfarenhet att luta oss mot.

Enklaste sättet – låt oss göra hela eller delar av jobbet:

  • Konsultation
  • Mätning på plats
  • Val av material och format
  • Tidslinjer med monteringsplanering
  • Skisser och utkast för godkännande
  • Tryckproduktion
  • Distribution till rätta adresser
  • Montering på plats

Har du ett mindre projekt och bara behöver ett mindre antal skyltar utan specifik avsändare? I vår skyltshop hittar du hela skyltsystemet. Där kan du beställa varje enskild skylt i olika storlekar och på olika material.