GEMENSAMT SKYLTSYSTEM

LIKADANA SKYLTAR ÖVERALLT GÖR DET LÄTT ATT GÖRA RÄTT

Tidigare har det inte funnits något gemensamt skyltsystem för avfall i Sverige. Olika system och symboler på olika platser har gjort det förvillande och svårt att sortera rätt. Den 1 juli 2020 lanserade därför Avfall Sverige ett nytt gemensamt skyltsystem med enhetliga symboler för all typ av avfallssortering. Ju bättre vi blir på att sortera, desto lättare blir det att ta vara på avfallet på ett bra sätt. 

Systemet är tänkt att kunna användas hos producenter, vid fastighetsnära insamling, på återvinningsstationer, återvinningscentraler, på sopkärl, i soprum och vid insamling på stan. Målet är ett mer hållbart samhälle där alla lätt kan sortera sitt avfall och gemensamt ta ansvar för vår miljö. Bättre förutsättningar för att sortera och återvinna ger stor miljönytta och ska vara ett självklart bidrag till ett hållbart samhälle. Genom tydlighet och tålamod kommer vi lyckas ännu bättre med sorteringen.

De nya skyltarna finns tillgängliga för Sveriges samtliga kommuner och producenter här hos oss på atervinningsskyltar.se. Klicka dig vidare till skyltshoppen eller kontakta oss för anpassade skyltar

Gemensamt skyltsystem för avfallshantering i Norden

NORDISKT SAMARBETE

Det nya systemet är utvecklat i samarbete med Avfall Sveriges systerorganisationer i de nordiska länderna. Systemet, som är utvecklat i Danmark, har visat sig fungera mycket bra och nu går arbetet vidare för att få hela Norden att använda ett gemensamt system för att öka återvinningen och skapa större möjligheter för en cirkulär ekonomi.

Vill du veta mer om det nya skyltsystemet eller om vad som ska läggas i respektive fraktion?

Titta in på avfallsverige.se, sverigesorterar.se eller sopor.nu