ÅTERVINNINGSSKYLTAR

Alla aktuella skyltar för en tydlig, hållbar och korrekt avfallssortering.

NYTT GEMENSAMT SKYLTSYSTEM FÖR AVFALLSSORTERING I NORDEN

Läs mer

STARTKIT MED DE VANLIGASTE ÅTERVINNINGSSKYLTARNA

Beställ startkit
Miljön är viktigt för vår planet. Hela världen hänger ihop och vi påverkas av varandras levnadssätt. Att återvinna och återanvända olika material är viktigt för att hålla ner vårt klimatavtryck och för att kunna spara på jordens resurser.

VÅRT MILJÖARBETE

Miljön är viktig för oss och vi arbetar ständigt med vårt miljöarbete. Vi uppfyller kraven för följande certifieringar;

ISO 14001 är en internationell standard som utgör grunden för fastställande av miljöledning. Används i alla typer av organisationer och industrier. 

Svanen ställer höga miljö- och klimatkrav. Genom certifikatet garanteras att vi använder produkter med minsta möjliga miljöpåverkan, att en väsentlig del av pappret som förbrukas är godkänt av Svanen och att vi arbetar för att minimera farligt avfall.

FSC är en spårbarhetsrutin som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar.

Taberg Media Group är även anslutna till FTI som är näringslivets insamlingssystem för återvinning av förpackningar.

AVFALLSTRAPPAN

Avfallstrappan är ett EU-direktiv som är antaget i den svenska miljöbalken och styr hur avfallet ska tas om hand.

Konsumtionen ökar, vilket gör att mer och mer avfall produceras. Därför räcker det inte med att återvinna, vi måste kliva upp längs avfallstrappan, vilket innebär att återanvända och minimera mängden avfall.

Så här ser stegen i avfallstrappan ut:

1. Minimera: Producera varor på ett resurssnålt sätt och genom att konsumera så lite varor som möjligt.

2. Återanvända: Återanvänd dina prylar genom att lämna dem till second hand, göra om till något annat eller sälja dem.

3. Återvinna: Om återanvändning inte är möjlig ska materialet i avfallet återvinnas.

4. Utvinna energin: Om materialet inte kan återvinnas ska det förbrännas i ett kraftverk för att omvandla energin.

5. Deponera: Slänga avfallet på en soptipp. Det är det sämsta alternativet och den sista lösningen.

Läs mer här

Glas och metall går att återvinna obegränsat många gånger. En konservburk som återvinns spar energi som räcker till 7 timmars tv-tittande.

Matavfall som sorteras rätt rötas och blir till biogas, resterna efter rötningen ­används som gödningsmedel på åkrarna. 

Om alla svenskar lämnade in sina kapsyler under ett år skulle stålet räcka till 2 200 nya bilar.

Det bildas ca 86 kg avfall för att tillverka en enda mobiltelefon.

Mediciner är farligt avfall och ska alltid återlämnas till apoteket.

Det är bara 20% av jordens befolkning som använder hela 80% av alla jordens resurser.

Sedan 1975 har mängden avfall som återvinns på något sätt ökat från 60 procent till 99,2 procent.

Under 2019 behandlades drygt 4,8 miljoner ton avfall från hushållen i Sverige. Det motsvarar 467 kilo per person.

Jämfört med länderna i övriga EU producerar svenskarna mindre sopor per person, i genomsnitt 449 kg jämfört med 502 kg för den genomsnittliga EU-medborgaren.